banner

 

 

 

fcp Natura păcatului

Vineri, 20 ianuarie 2017 - admin

 

Satana a făcut eforturi disperate spre a deforma caracterul lui Dumnezeu, natura păcatului și adevăratele puncte în dispută din marea controversă. La aceste trei subiecte esențiale, întreaga lume creștină este eronată fatal, situație care ține în viață rebeliunea împotriva lui Dumnezeu.

Dincolo de sola scriptura, El încă vorbește

Joi, 19 ianuarie 2017 - Ellen G. White

 

Martor ocular:

„Am auzit conversațiile, sarcasmul, expresiile urâte, mărturia mincinoasă și ușurătatea cu care era tratată solia lui Dumnezeu și solii care au adus această solie. Mi s-a spus că această înțelepciune este din abis, în contrast marcant cu înțelepciunea care vine de sus, pe care a exprimat-o Domnul prin apostoli” (Letter 14, 12 mai 1889).

Dincolo de sola scriptura, El încă vorbește

Miercuri, 18 ianuarie 2017 - Ellen G. White

 

Părtași de natură divină:

„Atunci când devenim părtaşi de natură divină vom privi cu scârbă orice înălţare de sine şi ceea ce noi numeam mai înainte înţelepciune, va apare ca zgură şi noroi” (O datorie sfântă, 162).

Dincolo de sola scriptura, El încă vorbește

Marți, 17 ianuarie 2017 - Ellen G. White

 

Lumină nouă:

„Mi-a fost pusă întrebarea: “Credeţi că Domnul mai are lumină nouă pentru noi ca popor?” Răspund că El are pentru noi lumină nouă, şi totuşi ea este preţioasa lumină veche care trebuie să strălucească din cuvântul adevărului. Avem doar sclipiri ale razelor de lumină care trebuie să vină peste noi” (Review and Herald 3 iunie 1890).