banner

 

 

Cum citești în ea?

 

 

Dincolo de sola scriptura, El încă vorbește

Luni, 27 februarie 2017 - Ellen G. White

 

Caracterul lui Dumnezeu:

„Satana căuta să oprească orice rază de lumină care venea de la tronul lui Dumnezeu. El căuta să împrăştie umbrele lui pe tot pământul, pentru ca oamenii să nu mai cunoască imaginea adevărată a caracterului lui Dumnezeu şi astfel cunoştinţa de Dumnezeu să fie uitată pe pământ. El a amestecat în aşa măsură adevărul de importanţă vitală cu eroarea, încât acesta şi-a pierdut semnificaţia. Legea lui Iehova a fost împovărată cu cerinţe şi tradiţii, iar Dumnezeu a fost prezentat ca fiind sever, exigent, răzbunător şi arbitrar. A fost prezentat ca unul care se bucură când creaturile Sale suferă. Chiar atributele care aparţin caracterului lui Satana au fost prezentate în aşa fel de cel rău încât să se creadă că aparţin caracterului lui Dumnezeu. Isus a venit pentru a-i învăţa pe oameni despre Tatăl, pentru a-L prezenta corect înaintea copiilor căzuţi de pe pământ” (Signs of the Times, 20 ian 1890).

Dincolo de sola scriptura, El încă vorbește

Duminică, 26 februarie 2017 - Ellen G. White

 

1888, Jones și Waggoner:

„Știu cum privea Dumnezeu spiritul și acțiunile lor, și dacă au făcut așa din ignoranță, sau din cauza unor idei pervertite, au avut toate ocaziile pe care le poate da Dumnezeu să știe că El a dat acestor bărbați, A.T.Jones și E.J.Waggoner, o lucrare de făcut, și o solie de purtat, care este adevăr prezent pentru acest timp” (EGW 1888 Materials, 228).

fcp Cum citești în ea?

Vineri, 24 februarie 2017- admin

 

Este tot mai evident că important nu este dacă citești, sau cât citești, ci cum citești în Lege. Ceea ce ne-a ținut până acum în pandemia laodiceană a fost neputința, sau indispoziția, de a vedea Legea ca fiind o transcriere a caracterului lui Dumnezeu, ca astfel să ajungem la sursa neprihănirii lui Hristos.

Dincolo de sola scriptura, El încă vorbește

Joi, 23 februarie 2017 - Ellen G. White

 

Martor ocular:

„Poziția luată la Battle Creek a fost pulsul multor comunități. Puterea lui Dumnezeu, darurile bogate pe care dorește să le reverse, nu sunt dorite decât dacă oamenii marchează ei înșiși calea pe care trebuie să lucreze Dumnezeu. Domnul Dumnezeul lui Israel a deschis ferestrele cerului să trimită pe pământ potop de lumină, dar în multe cazuri nu a fost loc pentru așa ceva, deși fiecare persoană - slujitor, pastor, cei din poziții de răspundere - ar fi trebuit să primească adevărul, vechi sau nou, și ar fi trebuit să strige, cu tact misionar și bucurie: “Toți cei ce însetați, veniți la ape!” (EGW 1888 Materials, 753).