banner

 

 

„Stă scris” - o nouă perspectivă

Vineri, 11 august 2017 - Bogdan Curduban

 

Timp de 6000 de ani această declarație a fost considerată singura metodă de eliberare și protecție împotriva ispitei. Chiar și în timpurile când nu exista cuvântul scris credincioșii din vechime se bazau pe cuvântul lui Dumnezeu comunicat altora. A fost soluția numărul unu împotriva căderii în ispită...

Hristos, modelul terebinților din ultima generație

Vineri, 4 august 2017 - Gili Cârstea

 

Hristos a deschis o cale consacrată, a intrat „dincolo de perdeaua dinlăuntrul templului” ca înainte-mergător al nostru, și ne invită să-L urmăm: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să Mă urmeze” (Luca 9:23).

Ceva de arătat, nu de declarat

Vineri, 28 iulie 2017 - Gili Cârstea

 

Când a convocat poporul la Sinai pentru darea Legii, Domnul dorea să încheie cu ei legământul cel veșnic, pe temelia scopului Său etern. Prezentarea Legii prin cele zece porunci era o descriere sumară a neprihănirii, o transcriere a caracterului lui Dumnezeu pentru puterea lor de înțelegere...

Lacrimi și vindecare

Vineri, 21 iulie 2017 - Petru Pavelescu

 

În capitolele finale ale cărții Apocalipsa lui Ioan, Dumnezeu face câteva făgăduințe despre felul în care va arăta viața pe Noul Pământ: „Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei...