banner

 

fcp Parabole de cel mai profund interes

Vineri, 24 martie 2017- admin

 

Așa cum Daniel 8:14 a fost motorul mișcării advente în 1844, parabolele despre Nuntă și cele zece fecioare ar trebui să fie subiectele centrale pentru un popor care speră să fie martorul lui Dumnezeu în ultima demonstrație a neprihănirii veșnice. Urmașii lui Uriah Smith, spre nenorocirea acestui popor, le-au degradat la simple scenete pentru copiii de la școala de sabat.

fcp Duhul lui Dumnezeu a fost insultat

Vineri, 17 martie 2017- admin

 

La Minneapolis, Domnul a trimis prin frații Waggoner și Jones metoda, maniera de a cunoaște adevărul. Refuzul acestei metode a blocat accesul poporului în Sfânta Sfintelor, acolo unde omenescul și divinul se unesc, și astfel Duhul Sfânt a fost insultat, batjocorit în ultima Sa încercare de a reveni în Templul Său.

fcp Redeșteptarea și solia 1888

Vineri, 10 martie 2017- admin

 

În 1888 ni s-a încredințat „o solie.” O simplă solie, nicidecum o listă de activități, exerciții, proiecte, doctrine, strategii. Dar ascunsă în acea simplă solie se găsea ecuația mântuirii, cheia pentru realizarea legământului cel veșnic, și implicit antidotul pentru pandemia de laodiceanism care începuse să cuprindă biserica.

fcp Rădăcina și ramura

Vineri, 3 martie 2017- admin

 

Timpul a demonstrat suficient de clar că firea pământească nu poate fi nici convertită, nici educată, nici botezată. Doar înlocuirea ei cu legea Duhului de viață în Hristos va putea garanta funcționarea legământului cel veșnic în rasa umană.