„Solia neprihănirii lui Hristos trebuie să răsune de la un capăt la celălalt al pământului, pregătind calea Domnului”
General Conference Bulletin, 1893

Cumpăna Precisă - Episodul 2

Miercuri, 26 septembrie 2018; timp 10:16; format 1080p * audio

Audio
Cumpăna Precisă - 2 -- 26 septembrie 2018
Audio
Confederația -- 22 iunie 2018

CUMPĂNA PRECISĂ și Îngerul Bisericii Laodicea

Marti, 25 septembrie 2018 - gc

Astăzi începem o scurtă serie de prezentări — opt episoade postate în fiecare zi din această săptămână — în care vom identifica și detalia limbajul metaforic din Apocalipsa 3, pasaj pe care cei mai mulți îl identifică (încă, din fericire) a fi mesajul lui Dumnezeu pentru biserica vremii sfârșitului, poporul judecății.

Există o strânsă legătură între acest mesaj al Martorului Credincios și frații Waggoner și Jones, pe care iubitorii soliei neprihănirii lui Hristos nu trebuie să o uite sau neglijeze. Ea ne ajută să înțelegem că Cel ce ne-a vorbit prin apostolul Ioan este Același care ne-a vorbit prin frații Jones și Waggoner:

„Solia trimisă nouă prin frații A.T.Jones și E.J.Waggoner este o solie de la Dumnezeu către Biserica Laodicea, și vai celor care mărturisesc a crede adevărul, dar nu reflectă asupra altora razele de lumină de la Dumnezeu” (Letter 24, 1892 - The 1888 EGW Materials, 1052 - Scrisoare către Uriah Smith).

Implicațiile sunt cât se poate de clare: Dacă mărturisiți credință în solia adventă, dar nu acceptați lumina trimisă în 1888, va fi vai de dumneavoastră.

Solia lor fiind „cu adevărat solia îngerului al treilea,” aceea care „arată calea în Sfânta Sfintelor,” geniul ei este acela că rezolvă dilema acelui „și nu știi” de pe inima liderilor bisericii. Venise timpul ca ei să știe că Nunta are loc „dincolo de perdea,” că haina de nuntă se primește atunci, că nu se vine cu ea de acasă, așa cum foarte clar spun Apocalipsa 19 și Zaharia 3, și astfel toate pretențiile lor de respectabilitate sau sfințenie sunt speranțe deșarte.

Despre toate acestea vom vorbi în serile următoare.

...***...

„Adoptate în timpul secolelor de întuneric papal”

Un far în noapte

Părtași de natură divină

Nicodim, îngerul Bisericii Laodicea și soluția Martorului Credincios

...***...

Confederația și „spiritul rezistenței la schimbare”

Omul nou și confuzia din Sfânta

Domnul cu tine, viteazule!

Maladia care sfidează timpul

Unde este „slava crescândă” a soliei 1888?

Copyright