„Solia neprihănirii lui Hristos trebuie să răsune de la un capăt la celălalt al pământului, pregătind calea Domnului”
General Conference Bulletin, 1893

138 - Grămezi de gunoi

Vineri, 23 septembrie 2022; timp 32:20; format 1080p * audio

Audio
Iona 5, un capitol nescris - 9 sept 2022

Vă recomandăm să ne urmăriți și pe Spotify sau Apple Podcasts. Numele canalului este gc|totul este gata.

...serii video...

Cumpăna Precisă

MMA 2.0

Martor Ocular

Sanctuarul

Copyright