Totul este gata...
Articole

URANTIA: O altă variantă a marii controverse

16 ianuarie 2008 - gc

Articol

Știați că există o altă variantă a marii controverse, care a început să fascineze o audiență tot mai largă, și care este în conflict deschis cu varianta originală, deși folosește exact aceleași mentalități și instrumente?

Lumea creștină a batjocorit ani de zile conceptul adventist despre marea controversă, așa cum este el prezentat de Ellen White în cartea cu același nume, și peste tot în scrierile ei. Aceeași atitudine de dispreț se manifestă și în mijlocul poporului nostru de câtva timp. Academia adventistă nu mai este preocupată de acest subiect, dând impresia că Satana a murit, că marea confruntare dintre el și Hristos nu mai este relevantă pentru timpul nostru, și că schița noastră profetică despre evenimentele finale nu mai poate fi susținută cu Scriptura.

În vidul creat de această situație nefericită, diavolul dezvoltă în prezent o altă concepție despre marea controversă, îmbrățișată de tot mai mulți oameni și fundamentată pe o lucrare aproape la fel de veche ca și cea originală.

Și, aproape incredibil, cartea a fost produsă de oameni din poporul nostru, cunoscători ai variantei autentice a marii controverse și contemporani cu Ellen White.

Cartea se numește Urantia [Urantia Book], un volum de peste 2000 de pagini, produs pe parcursul a douăzeci de ani, ca rezultat al colaborării dintre “mesageri extratereștri” și un grup de contact condus de dr. William S. Sadler. Ea a devenit manualul unei mișcări spiritiste care are ca scop pregătirea societății umane pentru venirea lui „Hristos.”

Nu este o religie și nici un partid politic. Există doar grupe mici răspândite peste tot pe glob, care primesc informații și călăuzire de la ceea ce ei numesc “învățători galactici,” îngeri sau persoane din alte lumi, care au primit însărcinarea de a ajuta civilizația omenească să atingă un anumit nivel de dezvoltare spirituală, necesar apariției lui Hristos. Printr-o persoană aleasă a fi canalul de comunicare în fiecare grup, aceste entități dau sfaturi, răspund la întrebări și se oferă să devină călăuzitori spirituali. Au nume, precum Abraham, Seth, Daniel, Bertrand, și declară că fac parte din ceea ce ei numesc „The Teaching Mission," o organizație educațională extraterestră al cărei scop este grăbirea evoluției spiritului uman.

Învățătura lor se ține foarte aproape de conceptul adventist al marii controverse. Da, există un război în cer, planeta Pământ (pe care ei o numesc Urantia) a fost prinsă în această conflagrație, cu rezultatele care se observă, dar acum gata, conflictul a fost încheiat. Ei susțin că Lucifer a fost învins și alungat de pe planeta Pământ, fiind eliminat împreună cu toate oștile lui. Nu mai este motiv de teamă, spiritele rele au fost îndepărtate de pe pământ în 1985, dată după care au început să se deschidă „canalele de comunicare” și a început pregătirea omenirii prin sosirea mesagerilor și învățătorilor cerești pe pământ. Ei declară că evenimentul major pe care îl pregătesc este apariția lui Hristos-Mihael, care va prelua conducerea planetei și va duce civilizația la pace, prosperitate și armonie cerească.

 

Pe lângă multe alte semne de identificare ce trădează originea acestor „educatori” cerești, cel mai ușor de constatat este tăcerea lor desăvârșită despre păcat, lege și fărădelege. Pentru ei nu există așa ceva. Toți oamenii sunt buni, nu există o lege călcată, nici nelegiuire sau păcat, ci doar o lipsă de dezvoltare spirituală, dezvoltare pe care se angajează ei să o stimuleze și să o controleze. Ei ne asigură că nu va exista nicio împotrivire față de planurile lui Dumnezeu, omenirea lăsându-se pregătită pentru apariția lui Hristos-Mihael, noul conducător al planetei.

Pentru marele eveniment, spun ei, omenirea trebuie să renunțe la statele naționale și să accepte o guvernare mondială. Iată câteva citate din Urantia Book:

“Religia face posibilă spiritual realizarea frăției umane, dar este nevoie de guvern spre a regla problemele sociale, economice, și politice asociate cu scopul fericirii și eficienței omenești” (p 1490).

“Nu războiul este cea mai mare și teribilă boală; războiul este un simptom, un rezultat. Adevărata boală este virusul suveranității naționale” (p 1491).

“Națiunile de pe Urantia nu au cunoscut adevărata suveranitate; nu au avut niciodată o suveranitate care să le protejeze de ravagiile și devastările războaielor mondiale. Prin crearea guvernului mondial al omenirii, națiunile nu renunță la suveranitate, ci produc o suveranitate reală, de bună-credință și durabilă, care va fi cu totul capabilă să le protejeze de orice război” (p 1491).

“Pacea globală nu poate fi menținută prin tratate, diplomație, politici externe, alianțe, echilibre de putere și orice alte tipuri de acțiuni ale suveranităților de tip naționalist. Trebuie să fie creată o lege mondială, și ea să fie impusă de guvernul mondial – suveranitatea întregului neam omenesc” (p 1491)

Aceste concepte despre noua ordine mondială sunt în deplin acord cu ceea ce se întâmplă astăzi pe scena internațională, în deplin acord cu Planul descoperit lumii, de un alt spirit, în lucrarea The Externalisation of The Hierarchy:

“Pe noi ne interesează un singur subiect, și anume aducerea noii ordini mondiale… ne ocupăm de formarea unui nou partid, care va aduna pe toți oamenii păcii și bunei înțelegeri, fără a deranja loialitățile lor specifice… Acest nou partid poate fi privit ca o materializare a împărăției lui Dumnezeu pe pământ, care răsare sub ochii noștri… El îi grupează pe toți cei care, deși aparțin oricărei religii, națiuni sau grupări politice, au fost eliberați de spiritul urii și al separaționismului, și care caută să implementeze pe pământ reguli drepte prin bună înțelegere” - Alice Bailey & Djwhal Khul

Ceea ce demonii numesc “Planul” nu este nimic altceva decât reluarea proiectului lui Nebucadnețar de a impune un guvern mondial. Împăratul sfida descoperirea divină, și plănuia un chip cu totul de aur, adică o împărăție pământească eternă, fără intervenția și amestecul lui Dumnezeu.

De ce este mai bun un guvern mondial decât actuala ordine a națiunilor suverane? Deoarece printr-un singur decret se obține rapid orice se dorește, fără interminabilele negocieri și conflicte. Iar ceea ce se dorește este eliminarea oricărei opoziții față de Plan. Cu alte cuvinte, “Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei” (Apoc 13:14-17).

 

Noua variantă a marii controverse este extrem de răspândită, iar influența ei este activă la cel mai înalt nivel al puterii politice, deși fără prea mult tam-tam. Omenirea se îndreaptă către o nouă ordine mondială, sub călăuzirea păsărilor necurate și urâte care se prezintă ca educatori galactici, campioni ai păcii și bunăstării pământenilor. A trecut vremea ședințelor spiritiste ținute în obscuritate și conduse prin ciocănituri în mese. Acum „entitățile” comunică direct, fără rețineri, deși prin intermediul vocii și minții unor oameni. După cât de răspândit este fenomenul, nu este departe ziua când vor apărea vizibil, dându-se drept trimiși ai lui Dumnezeu, slujitori ai neprihănirii:

„Ca o încoronare a marii lucrări de amăgire, Satana însuși Îl va personifica pe Hristos… Slava care îl înconjoară depășește orice a văzut până acum ochiul muritor. Strigăte de triumf răsună prin spațiu: ‘A venit Hristos! A venit Hristos!’… El pretinde că a schimbat sabatul în duminică, și poruncește tuturor să sfințească ziua pe care a binecuvântat-o. El declară că cei care continuă să păzească ziua a șaptea aduc o blasfemie numelui său, refuzând să asculte de îngerii săi trimiși la ei cu lumină și adevăr. Aceasta este o amăgire puternică, aproape imposibil de suportat. Ca și samaritenii amăgiți de Simon Magul, mulțimile, de la cel mai mic până la cel mai mare, cedează în fața acestor vrăjitorii, spunând: ‘Aceasta este puterea cea mare a lui Dumnezeu’” (GC 624).

Este interesantă, în acest pasaj, asocierea acestor două concepte: „Îngerii săi trimiși la ei cu lumină și adevăr,” lucru care se întâmplă în prezent în fenomenul Urantia, și referirea la Simon Magul, întemeietorul unui altfel de creștinism, despre care profeția spune că va prevala în ultimele zile ale istoriei, și pe care noi îl identificăm cu ușurință în mișcarea ecumenică.

Spuneam mai sus că totul a început cu oameni din poporul nostru, cunoscători ai autenticei mari controverse. Mai precis, a apărut în și din cauza crizei Alfa, ceea ce ar trebui să dea de gândit celor care știu câte ceva despre acea controversă.

Dr. William S. Sadler a fost pastor și profesor adventist, și a lucrat o perioadă la Sanatoriul din Battle Creek alături de faimosul dr. John H. Kellogg. Unii istorici susțin că el a fost numit să conducă confruntarea cu sora White, când a izbucnit criza Alfa. Mai târziu el a părăsit biserica, împreună cu alți colegi de la Sanatoriu, și a început să practice în domeniul psihiatriei, fiind renumit pentru înverșunarea cu care încerca să demonstreze că fenomenele paranormale nu sunt decât amăgiri produse de mintea omenească sau simple escrocherii.

Dar s-a întâmplat ceva interesant.

Într-o zi a fost chemat la un caz mai special. O doamnă susținea că soțul ei cade într-o stare de somn profund și începe să vorbească lucruri stranii. Dr. Sadler a venit să observe pacientul, și și-a dat repede seama că aici este ceva neobișnuit. Omul respectiv nu putea fi trezit sub nicio formă în timpul acelor stări de somn profund, iar ceea ce spunea el suna foarte familiar la urechile doctorului. Erau informații despre marea controversă dintre Hristos și Satana, prezentate într-un limbaj științific modern, dar în contexte pe care dr. Sadler nu le auzise niciodată.

Sadler a chemat și alți colegi medici, și prieteni, spre a evalua comunicările. Toți au constatat că era vorba de informații absolut logice și credibile, deși persoana prin care erau comunicate nu avea preocupări în acest domeniu, era străină de acest limbaj când se afla în stare de veghe, și nici nu-și amintea despre ce a vorbit, sau ce i s-a întâmplat în timpul somnului.

Acest grup se aduna de câteva ori pe săptămână spre a înregistra mesajele canalului de comunicare. Li s-a cerut să noteze tot ce se spune, spre a alcătui o viitoare carte, ceea ce au și făcut. Așa a apărut Urantia Book, și grupul ei de susținere în frunte cu dr. William S. Sadler. Ei nu au dorit să facă cunoscut publicului numele mediului prin care veneau comunicările, de teamă ca generațiile următoare să nu venereze instrumentul mai mult decât sursa. Totuși unii spun că numele canalului este cunoscut, fiind vorba de cumnatul lui Sadler, Wilfred C. Kellogg, cele două familii locuind în aceeași clădire [vezi detalii aici].

 

Acești doi oameni au cunoscut adevărul adventist cu privire la marea controversă, și ne-am fi așteptat să nu cadă așa ușor în capcana acestor păsări necurate și urâte. De ce au căzut?

Răspunsul este tulburător, în lumina a ceea ce se întâmplă acum în biserică, la subiectul trinității: Ei s-au avântat în cercetarea teoriilor spiritualiste spre a descoperi natura lui Dumnezeu. Ei sunt împlinirea avertizării lui Ellen White că “teoriile spiritualiste cu privire la personalitatea lui Dumnezeu, duse la concluzia lor logică, vor spulbera întreaga economie creștină,” și că “cei care vor cultiva aceste sofistării se vor trezi curând într-o poziție în care vrăjmașul poate vorbi cu ei, conducându-i departe de Dumnezeu.”

Chiar așa s-a întâmplat. Vrăjmașul a început să vorbească cu ei, și i-a cooptat în răspândirea variantei lui despre marea controversă. Astăzi sunt mii de oameni care se declară deschis partizani ai acestei variante a marii controverse, cu care demonii vorbesc, și pe care îi pregătesc pentru apariția lui Satana ca fiind Hristos.

Pe la începutul lui decembrie trecut, o fostă soră a noastră din Africa de Sud prezenta pe un forum, ca și pe situl ei personal [aici], un interviu cu Ellen White, în care aceasta îi cerea să anunțe pe președintele Conferinței Generale că revenirea lui Hristos va avea loc în jurul datei de 25 decembrie. Ea spunea că Ellen White, fiind profet, se bucură de un statut special și de aceea a fost înviată după trei zile, fiind acum în cer.

Acest fenomen va lua în viitor proporții înfricoșătoare, amăgind pe mulți din poporul ales, deoarece ei au refuzat solia neprihănirii lui Hristos, interesați să cunoască mai mult natura lui Dumnezeu decât caracterul Său. Iar când oamenii sunt dezinteresați de studiul naturii lui Hristos, și interesați de studiul naturii lui Dumnezeu, se creează aceeași situație favorabilă prezentă în fenomenul Urantia, când demonii încep să vorbească cu oamenii, „ducându-i departe de Dumnezeu.”

Ultima solie de har, ni s-a spus, este despre caracterul lui Dumnezeu descoperit în Hristos, și nu despre natura lui Dumnezeu. Declarația Domnului din Ioan 17, că “viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu,” poate fi înțeleasă în două feluri: a) că trebuie să cunoaștem natura lui Dumnezeu și caracterul lui Hristos, sau b) că trebuie să cunoaștem caracterul lui Dumnezeu și natura lui Hristos.

Solia 1888 era o chemare la cunoașterea naturii lui Hristos, ca să putem înțelege de unde provenea neprihănirea Lui, și apoi să descoperim caracterul Tatălui care locuia în El. Sanctuarul este temelia de nezdruncinat pe care se poate clădi o imagine corectă despre natura lui Hristos. Iar cunoașterea naturii lui Hristos este esențială în planul de mântuire, căci pe acest model divin va fi pregătită ultima generație:

“Omenescul Fiului lui Dumnezeu este totul pentru noi. Este lanțul de aur care leagă sufletele noastre de Hristos, și prin Hristos de Dumnezeu. Acesta trebuie să fie studiul nostru. Hristos a fost un om adevărat; El a dat dovadă de umilință devenind om. Și totuși, El era Dumnezeu în trup. Când ne apropiem de acest subiect, am face bine să ascultăm cuvintele spuse de Hristos lui Moise la rugul aprins: ‘Scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt.’ Ar trebui să venim la acest studiu cu umilința celui dispus să fie învățat, cu o inimă zdrobită. Studiul întrupării lui Hristos este un teren fertil, care va răsplăti pe cercetătorul care sapă adânc după comori ascunse” (YI 13 oct 1898).

Există multe astfel de îndemnuri în Spiritul Profeției, dar nu veți găsi niciun îndemn de a studia natura lui Dumnezeu.

 

Prin urmare, efortul în cercetare trebuie îndreptat către cunoașterea naturii lui Hristos, și nu către cunoașterea naturii lui Dumnezeu. Tot așa, efortul trebuie îndreptat către cunoașterea caracterului lui Dumnezeu, și nu către cunoașterea caracterului lui Hristos, care deja a fost expus lumii, și este acceptat de toată lumea ca fiind ireproșabil. Problema este că lumea, inclusiv biserica, nu este dispusă să creadă că Tatăl poate fi văzut în caracterul lui Hristos.

Dar solia a fost respinsă, iar Satana s-a grăbit să profite de situație, conducând cele mai strălucite minți din biserica acelei perioade să se concentreze asupra naturii lui Dumnezeu. Rezultatul a fost criza intitulată Alfa ereziilor mortale.

Astăzi este îngrijorător să observăm din nou cum oameni din mijlocul nostru se depărtează de interesul pentru cunoașterea naturii lui Hristos, alegând să se concentreze asupra cunoașterii naturii și personalității lui Dumnezeu. Desele și tot mai aprigele discuții din jurul trinității descoperă că subiectul derapează, totdeauna și fără excepție, către natura lui Dumnezeu. Iar când natura lui Dumnezeu devine subiect de cercetare, se creează premisele comunicării cu demonii, așa cum istoria a demonstrat.

Avertizările din timpul crizei Alfa ar trebui să îngrozească pe cei ce se aventurează pe acest tărâm, atrași de scopul nobil, și aparent inofensiv, al recuperării adevărului cu privire la trinitate. Știința demonilor s-a impus atunci doar datorită faptului că oamenii au întors spatele studiului naturii lui Hristos, și s-au aplecat către cunoașterea naturii și personalității lui Dumnezeu.

Vă rog să notați desele avertizări la acest subiect, și implicațiile lor:

“Am fost învățată de mesagerul divin că unele raționamente din cartea Living Templesunt nesănătoase, și că ele vor amăgi mințile celor care nu sunt bine întemeiați în principiile adevărului prezent. Sunt prezentate argumente care nu sunt decât pură speculație cu privire la personalitatea lui Dumnezeu și unde este prezența Sa” (SPTB 02, 51).

“Nu avem nevoie de misticismul din această carte. Cei care vor cultiva aceste sofistării se vor trezi curând într-o poziție în care vrăjmașul poate vorbi cu ei, conducându-i departe de Dumnezeu. Mi s-a arătat că autorul acestei cărți este pe o pistă falsă” (SPTB 02, 52).

“Living Temple” conține alfa acestor teorii. Am știut că omega va urma curând; și tremur pentru poporul nostru. Am înțeles că trebuie să avertizez pe frații și surorile noastre să nu intre în controverse asupra prezenței și personalității lui Dumnezeu” (SPTB 02, 53).

“Puțini pot discerne rezultatul cultivării sofistăriilor susținute de unii în timpul nostru. Dar Domnul a ridicat cortina și mi-a arătat rezultatele la care se va ajunge. Teoriile spiritualiste cu privire la personalitatea lui Dumnezeu, duse la concluzia lor logică, vor spulbera întreaga economie creștină. Ei socotesc ca un nimic lumina pe care Hristos a venit din cer să o ofere lui Ioan pentru poporul Său. Ei învață că scenele care stau chiar înaintea noastră nu prezintă suficientă importanță pentru a li se da o atenție deosebită. [Parcă vorbește chiar despre dr. Sadler și acoliții lui din mișcarea Urantia] Ei fac fără efect adevărul de origine cerească, jefuind pe poporul lui Dumnezeu de experiența lui trecută, oferindu-i în schimb o știință falsă” (SPTB 02, 54).

 

Acest ultim paragraf expune foarte precis pericolul angajării în acest gen de studiu. Este uimitor unde au ajuns cei care au început să vorbească cu demonii. Ei nesocotesc complet lumina descoperită prin Ioan, atât Evanghelia lui cât și Apocalipsa. Acești oameni nu acordă nicio atenție adevărului că Hristos era un templu în care locuia Creatorul, nu cred că este necesară cunoașterea caracterului lui Dumnezeu, și nu susțin descrierea insistentă din Ioan 17 că lumea este în conflict cu Hristos.

De asemenea, lumina descoperită lui Ioan despre evenimentele finale este complet înlăturată, fiind înlocuită cu varianta demonilor despre marea controversă. Ei nu susțin declarațiile clare din Apocalips, că omenirea se va coaliza spre a lupta împotriva lui Dumnezeu, ceea ce va duce planeta la dezastru. Ei pregătesc omenirea pentru o primire grandioasă a hristosului cosmic ce va apărea curând, și care promite pacea și fericirea pe pământ.

Priviți ce situație ciudată s-a creat. Dumnezeu a descoperit acestui popor adevărul prezent pentru ultima generație, și a folosit pe unul dintre părinții fondatori, Ellen G. White, spre a confirma și clarifica adevărul Scripturii cu privire la evenimentele finale descrise în Apocalips și Daniel. În 1888, când Dumnezeu a trimis “începutul luminii îngerului a cărui slavă va umple tot pământul,” conducătorii noștri s-au opus, spre consternarea sorei White, care declara că poporul repetă revolta lui Core, Datan și Abiram.

La câțiva ani a venit Alfa, criza ereziilor nimicitoare, din ea ridicându-se oamenii care au produs varianta mincinoasă a marii controverse, care va fascina curând întreaga lume.

Și avertizarea este sumbră: Va veni Omega, uluitoarea știință a demonilor, care va face vizibil ochiului muritor tronul de pe care Baal va binecuvânta întreaga omenire prosternată înaintea lui, fără nici cea mai mică bănuială că au de-a face cu un impostor.

Chiar în primele momente ale ridicării adventismului, Dumnezeu ne-a avertizat că omenirea va fi amăgită să se închine unui Hristos fals, și că înainte de apariția fizică a lui Satana personificându-L pe Hristos, întreaga omenire va fi sub vraja diavolului:

“Cei care s-au ridicat împreună cu Hristos își țineau privirile ațintite asupra Lui pe când părăsea tronul, iar El i-a condus puțin; apoi El a ridicat brațul, și s-a auzit vocea Lui spunând: ‘Așteptați aici, Eu intru la Tatăl să primesc împărăția. Păstrați hainele neîntinate, iar Eu Mă voi întoarce de la nuntă, și vă voi lua cu Mine’…

“Am văzut pe cei care s-au ridicat împreună cu Isus trimițându-și credința în Sfânta Sfintelor la Isus și rugându-se: ‘Tată, dă-ne duhul Tău!’ Atunci Isus a suflat peste ei Duhul Sfânt. În acea suflare se găsea lumină, putere, și multă dragoste, bucurie și pace.

“M-am întors să privesc la gruparea care rămăsese plecată înaintea tronului. Ei nu știau că Isus a plecat. Satana s-a prezentat așezat pe tron, încercând să ducă mai departe lucrarea lui Dumnezeu. I-am văzut privind spre tron și rugându-se: ‘Tată, dă-ne duhul Tău!’ Atunci Satana a suflat asupra lor influența lui nesfântă. În ea era lumină și multă putere, dar nu dragoste scumpă, bucurie și pace. Scopul lui Satana era să-i țină în amăgire, și să-i atragă înapoi prin amăgire pe copiii lui Dumnezeu. Am văzut cum unul după altul părăseau gruparea celor care se rugau lui Isus în Sfânta Sfintelor, și mergeau să se alăture celor dinaintea tronului; și imediat primeau influența nesfântă a lui Satana” (Day Star – 14 martie 1846).

Această viziune este cu totul neglijată în poporul nostru, deși ea reprezintă harta exactă a istoriei de după 1844, și descoperă motivul pentru care omenirea va fi atrasă în capcana diavolului de la finalul istoriei.

Ce responsabilitate uriașă apasă pe umerii acestui popor, și cât de superficială este implicarea lui în acest conflict cosmic!

Pentru cei mai mulți dintre noi, cu regret trebuie să o spunem, ziua Domnului va fi întuneric și nu lumină. “Veți fi ca un om care fuge dinaintea unui leu, pe care-l întâlnește un urs, și care, când ajunge acasă, își reazimă mâna pe zid, și-l mușcă un șarpe!” (Amos 5:19).

În timp ce studiul întrupării lui Hristos “este un teren fertil, care va răsplăti pe cercetătorul care sapă adânc după comori ascunse,” studiul naturii și personalității lui Dumnezeu poate duce, așa cum s-a dovedit, la deschiderea canalelor de comunicare cu demonii.

Prevenit înseamnă pregătit.

Copyright