Totul este gata...
Articole

Farmecul inegalabil al lui Hristos

30 mai 2012 - gc

Articol

Lumea creștină, de orice nuanță ar fi ea, pare îndrăgostită de Isus. Numele Lui este la mare cinste, este prezentat ca unica speranță a omenirii și I se recunoaște maniera impecabilă de a se purta, pe care cu respect ei o numesc „farmecul inegalabil al lui Hristos.”

Dacă este așa, cum se explică tratamentul barbar care I-a fost aplicat de poporul în mijlocul căruia a trăit? De ce nu au recunoscut și ei acest „farmec inegalabil?” Cum este posibil ca ei să nu fi observat frumusețea neprihănirii care strălucea chiar sub ochii lor? De ce L-au persecutat și hăituit toată viața, ca apoi să ceară autorităților romane aplicarea celei mai crude metode de a distruge o ființă umană?

Maladia care i-a orbit pe ei ne orbește și pe noi astăzi. Este o necunoscută, neînțeleasă - și prin urmare negată cu fermitate - dorință aprigă de a-L omorî pe Dumnezeu. Aceasta este directiva majoră a legii păcatului și a morții pe care o avem toți instalată în templul inimii, de la căderea lui Adam încoace.

Observați cum s-a manifestat această directivă în toată epoca creștină? Ori de câte ori Hristos a dorit să intervină în treburile poporului Său, a fost tratat cu aceeași violență și ură. Ei cântau laudele unui Hristos răstignit și înviat, dar persecutau fără milă pe frații lor prin care Hristos dorea să corecteze gravele lor abateri de la calea consacrată. Așa au făcut cu reformatorii, așa au făcut cu mesagerii lui Dumnezeu din 1844, din 1888 și până astăzi. Este aceeași ură de moarte față de farmecul inegalabil al Tatălui manifestat în omul Isus Hristos, în care se demonstra valoarea inestimabilă a părtășiei de natură divină.

Hristos era o demonstrație despre scopul lui Dumnezeu cu omenirea, un exemplu vizibil și de netăgăduit despre destinul înalt așezat în fața oricărui suflet. „Tatăl care locuiește în Mine” a fost laitmotivul întregii Lui învățături. Aici era cheia farmecului inegalabil pe care poporul nostru este dispus să-l aplaude la un Hristos plecat în cer, dar nu și la urmașii Lui de astăzi.

Antagonismul mascat împotriva părtășiei de natură divină nu este astăzi mai puțin violent decât în timpul vieții lui Hristos. Nu mai este mult și vom avea cu toții ocazia să vedem la lucru ura incredibilă a acestui popor împotriva adevăratului Hristos, atunci când Miresei Lui i se va da să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat.

Farmecul inegalabil al lui Hristos provenea exclusiv din locuirea Șekinei în El, primul templu al lui Dumnezeu printre oameni, după tragedia din Eden. Domnul nostru spunea foarte clar acest lucru, ca să nu existe dubii despre originea neprihănirii Sale. În acest context vorbea apostolul Pavel, când explica fraților lui că există o reticență maximă față de „cuvântul despre neprihănire” (Evr 5:13), și prin urmare nu pot beneficia de scopul etern al lui Dumnezeu, acela de a face din ei temple sfinte pentru Creatorul.

Exact acesta este motivul pentru care Dumnezeu nu a reușit până în ziua de azi să facă din biserica Sa „continuarea întrupării lui Hristos” (The EGW 1888 Materials, 1709).

Exact acesta este motivul pentru care făgăduința lui Dumnezeu din Ezechiel 36 rămâne încă neîmplinită: Dumnezeu nu poate fi sfințit în noi sub ochii neamurilor, și din acest motiv neamurile nu pot vedea deosebirea marcantă dintre Hristos și Baal.

Doar așa se poate explica succesul fenomenal al acestui hristos fals așezat pe tronul lui Dumnezeu, amețind cu vinul Babilonului nu numai întreaga omenire, ci chiar și pe aleșii care pentru o perioadă L-au urmat pe Hristos în Sfânta Sfintelor pentru Nuntă.

Din nefericire, acești puțini s-au lăsat atrași de circul de la picioarele tronului din Sfânta, fără să înțeleagă cine este personajul care sufla duhul lui asupra închinătorilor naivi. Sub această puternică hipnoză, n-au mai sesizat avertizarea înfricoșătoare că „Baal va fi scopul, credința, religia unui dureros de mare număr dintre noi” (The 1888 EGW Materials, 948).

Dacă farmecul inegalabil al lui Hristos va mai reuși să trezească Laodicea din coma teologică în care zace de peste un secol, se va întâmpla doar dacă și când se va înțelege că acel farmec provenea din unirea dintre divin și uman, demonstrată în Hristos și repetată la scară globală în toți urmașii Săi credincioși.

Numai că șocul acelei treziri se va dovedi fatal pentru marea majoritate dintre noi.

...***...

Articole 2012

Silent Key

Farmecul inegalabil al lui Hristos

Confederația

O viziune esențială și istoria ei

h+

Scrise pentru învățătura noastră

EUD contra Walter Veith

Ce este „strigarea de la miezul nopții?”

Redeșteptarea și solia 1888

Trei martori împotriva lui Baal

Copyright