Totul este gata...
Articole

Solia lui Dumnezeu este nenegociabilă

Vineri, 27 septembrie 2017 - gc

Articol

Când Dumnezeu trimite o solie poporului Său, El nu se consultă cu noi. Nu ne întreabă cum trebuie să vorbească, sau prin cine să o trimită. Nu se așteaptă de la noi să o dezbatem, să o aprobăm, să o interpretăm, să o votăm, să o evaluăm, să ne pronunțăm dacă este potrivită pentru populația-țintă sau timpul prezent. O solie de la Dumnezeu poate fi primită sau respinsă. Nimic altceva.

Este adevărat, atunci când lucrează cu noi personal să ne convingă de păcat, neprihănire și judecată, El este extrem de flexibil și răbdător. Încearcă pe o cale, vede că nu reacționăm corect, încearcă altfel, ne propune să apreciem noi situația, găsește maniere noi sau diferite de abordare, și chiar ne invită la dialog. „Veniți totuși să ne judecăm…”

Nu tot așa stau lucrurile când dorește să intervină în treburile colective ale poporului Său, și în special în momente de criză din marea controversă. Mesajul Său este clar, precis, simplu și nenegociabil. Nu este dispus să trateze cu noi prin cine trimite scrisoarea, conținutul ei, limbajul, și nici data la care trebuie înmânată destinatarului.

Poștașul credincios și devotat își cunoaște foarte bine obligațiile. Nu este el chemat să dezbată, să aprobe sau să corecteze conținutul telegramei. Nu este invitat la analize lingvistice, teologice sau doctrinale ale mesajului. El trebuie să ducă telegrama intactă și cât mai repede la destinație. Orice altă consecință este responsabilitatea expeditorului.

Dumnezeu are astăzi de transmis poporului Său o solie de har abundent, pe care nu a reușit să o facă să ajungă la destinație în secolele trecute. Ne-a comunicat, pe canalele Sale preferate, cum se cheamă și ce conține: Este solia neprihănirii lui Hristos în legătură cu legea, iar detaliile ei sunt cât se poate de clare și precise:

1. Hristos a fost membru al familiei umane, ridicat „din mijlocul tău, dintre frații tăi.” A fost un fiu al rasei umane, din spermatosul lui David. Acest lucru este nenegociabil.

2. Hristos a fost neprihănit datorită prezenței Duhului Sfânt în mintea Lui. „Tatăl, care locuiește în Mine.” Acest lucru este nenegociabil.

3. Unirea aceasta dintre divin și uman producea ascultare perfectă de legea lui Dumnezeu, în literă și spirit. Acest lucru este nenegociabil.

4. Haina neprihănirii lui Hristos este chiar Duhul Sfânt, sistemul de operare divin, legea scrisă în minte. Acest lucru este nenegociabil.

5. Dumnezeu urmărește să facă din aleșii Săi „continuarea întrupării lui Hristos.” Adică frați făcuți asemenea Fratelui lor mai mare. Acest lucru este nenegociabil.

6. Din punctul de vedere al cerului, nu mai este nimic de făcut. Totul este gata. Timpul Nunții depinde doar de dispoziția fecioarelor de a deveni Mireasa. Acest lucru este nenegociabil.

7. Poporul lui Dumnezeu vine la Ziua Ispășirii finale îmbrăcat cu haine murdare. Atunci se dă porunca: „Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el și îmbrăcați-l cu haine de sărbătoare.” Acest lucru este nenegociabil.

8. Solul legământului intră în templul Său, ca să curețe pe fiii lui Levi, „deodată.” Nelegiuirea poporului este ispășită „într-o singură zi,” nicidecum pe parcursul unei vieți întregi. Acest lucru este nenegociabil.

9. În neprihănirea lui Hristos noi vedem caracterul Tatălui, blând, milos, iertător, dispus să meargă o milă în plus, nonviolent. Acest lucru este nenegociabil.

10. Lumina care va lumina pământul cu slava ei va proveni din realizarea făgăduinței lui Dumnezeu cu poporul Său: „Voi fi sfințit în voi sub ochii lor.” Acest lucru este nenegociabil.

Observăm în aceste zile extrem de tensionate cum cei patru îngeri din Apocalips 7 încep să-și strângă aripile. Se pare că misiunea lor a luat sfârșit. Vânturile pământului, la propriu și la figurat, încep să devasteze această mică planetă încărcată de povara nelegiuirilor ei.

Solul legământului se pregătește să intre „deodată” in Templul Său, iar Baal se dă drept Hristos și-i împinge pe oameni într-o experiență progresivă de a-i face părtași ai duhurilor necurate și urâte din Babilon. În timp ce unii devin părtași de natură divină, alții devin părtași de taina nelegiuirii. Simultan.

Aceasta este criza veacurilor, epicentrul unui vârtej uriaș care amețește neamul omenesc de 6000 de ani. În aceste vremuri critice, Domnul contează pe noi să onorăm excepționala Sa lucrare din Locul Preasfânt.

Prieteni, veniți la muntele casei Domnului în acest timp de mare restriște. Nu-l dezamăgiți pe Marele nostru Preot întorcându-i spatele ca în 1888. Așezați-vă la umbra Celui Atotputernic într-o vreme când molima necredinței bântuie ziua în amiaza mare. Onorați neprihănirea lui Hristos, hainele de sărbătoare cu care dorește să vă îmbrace acum, astăzi, spre a pune punct nelegiuirii globale.

Poștași ai Domnului, aveți o datorie sacră prin înalta responsabilitate pe care Cerul o așează asupra voastră. Vi s-a oferit o solie simplă, clară și nenegociabilă. Cu sau fără voi, Nunta Mielului tot va avea loc. Dacă veți tăcea în această criză majoră, pietrele vor striga. Solia lui Dumnezeu pentru o lume care piere este nenegociabilă, și așa este și însărcinarea voastră finală.

...***...

Articole 2017

Enoh, Tâlharul

Planeta-închisoare și repopularea universului

Lacrimi și vindecare

Ceva de arătat, nu de declarat

Hristos, modelul terebinților din ultima generație

„Stă scris” - o nouă perspectivă

„Părăseau gruparea...”

Solia lui Dumnezeu este nenegociabilă

Haina neprihănirii

Ne cerem scuze

1517, 1844, 1888, 2017

Frunzele de smochin nu sunt o protecție

A.T.Jones, Ziua Ispășirii și poporul rămășiței

Marea controversă, Nunta Mielului și solia 1888

Copyright