Totul este gata...
Articole

O altă ocazie

16 decembrie 2022 - gc

Articol

Într-o scrisoare adresată fraților conducători la șase luni după sesiunea de la Minneapolis, sora White prezintă situația bisericii din perspectiva lui Dumnezeu, așa cum se vede ea din cer, dar pe care liderii bisericii de atunci o contestau vehement, poziție îmbrățișată de toate administrațiile până în ziua de astăzi. Acestor frați din poziții de răspudere le este imposibil să accepte că la acea sesiune s-a întâmplat ceva extrem de grav, atât pentru popor cât și pentru Dumnezeu.

Nici chiar sora White nu putea percepe implicațiile tensiunii teribile din acea sală de adunare. A fost nevoie de o intervenție a îngerului care să clarifice consecințele acelei bătălii ciudate și complet străină de practica acelor ani.

Iar cuvintele lui sunt fără echivoc: Mândria spirituală a liderilor bisericii a blocat ușa astfel ca Isus și puterea Duhului Sfânt să nu poată intra.

Ascultați:

„La această întâlnire vor fi luate decizii de viață sau de moarte; nu în sensul că cineva trebuie să moară, dar mândria spirituală și încrederea de sine vor închide ușa ca Isus și puterea Duhului Sfânt să nu poată intra. Ei vor avea o altă ocazie să iasă din amăgire, să se pocăiască, să-și mărturisească păcatele și să vină la Hristos să fie convertiți ca El să-i poată vindeca” (EGW 1888 Materials, 277 - To My Dear Brethren, april 1889).

El a spus: „Urmează-mă!” L-am urmat pe călăuzitorul meu și el m-a dus la diferite locuințe unde erau cazați frații noștri, și a spus: „Ascultă cuvintele rostite, deoarece ele sunt scrise în cartea de amintire, și ele vor avea puterea de a condamna pe toți cei care au jucat un rol în această lucrare făcută nu după spiritul înțelepciunii de sus, ci după spiritul care vine din abis” (EGW 1888 Materials, 277).

„Am ascultat cuvintele rostite, care ar fi trebuit să-i umple de rușine pe cei care le exprimau. Remarci pline de sarcasm erau schimbate între ei, batjocorind pe frații Jones, Waggoner, Willie White și pe mine. Poziția și lucrarea mea erau discutate cu ușurătate de cei care ar fi trebuit să-și umilească sufletele în fața lui Dumnezeu și să-și pună propriile inimi în ordine. Exista o fascinație în a deplânge rele imaginare ale fraților și lucrării lor, în a pune la îndoială prin cuvinte și scris lucruri rele rezultate din scepticism și necredință” (EGW 1888 Materials, 277).

„Însoțitorul meu a spus: „Acestea sunt consemnate în cărți ca fiind împotriva lui Isus Hristos. Acest spirit nu se poate armoniza cu spiritul lui Hristos, al adevărului. Ei sunt intoxicați cu spiritul opoziției și nu știu, ca și bețivul, ce spirit le controlează cuvintele și acțiunile. Acest păcat este în special jignitor pentru Dumnezeu. Acest spirit nu poartă asemănarea Duhului adevărului, ca și spiritul care îi însuflețea de iudei să formeze o confederație pentru a critica, a pune la îndoială și a urmări pe Hristos, Răscumpărătorul omenirii” (EGW 1888 Materials, 278).

„Am fost informată că în acest moment va fi nefolositor să se ia vreo decizie cu privire la chestiuni doctrinale, cu privire la adevăr sau să ne așteptăm la un spirit de investigare corectă, deoarece se formase o confederație care nu permitea nicio schimbare de idei la nicio poziție susținută, la fel ca și iudeii. Multe alte lucruri mi-au fost comunicate de Călăuzitorul meu, asupra cărora nu am libertatea să scriu. Am rămas în patul meu, doborâtă de suferință și tulburare, dar și de un spirit de decizie fermă de a sta la postul datoriei mele până la sfârșitul sesiunii și să aștept apoi călăuzirea Duhului lui Dumnezeu spunându-mi cum să acționez și ce drum să urmez” (EGW 1888 Materials, 278).

Noi astăzi vedem ce a urmat: Waggoner a fost trimis în Europa, sora White în Australia, ușa bisericii a rămas blocată de peste un secol, iar îngerul bisericii Laodicea este mai convins ca niciodată că este bogat și nu duce lipsă de nimic.

De ani de zile Dumnezeu face eforturi să ofere acea „altă ocazie” de a aduce vindecare poporului Său.

Fără succes.

Declarația îngerului că ușa bisericii a fost blocată ca Isus să nu poată intra confirmă poziția Martorului Credincios. Biserica Laodicea nu are nevoie de o astfel de venire, de intrare. Singura venire pe care o acceptă este venirea pe nori în slavă și putere.

Confederația — de ieri și de azi — care nu permite nicio schimbare de idei la subiectele vitale ale soliei îngerului al treilea s-a înconjurat cu regulamente de funcționare atât de impenetrabile încât nicio singură rază de lumină nu mai poate ajunge la popor.

Pentru o astfel de situație nu există decât un singur răspuns: „Vi se lasă casa pustie!”

Ne-am hrănit cu speranța iluzorie că istoria, deși rimează uneori, nu se poate repeta. O vedem astăzi repetată cu o asemenea precizie cum nu ne-am imaginat vreodată.

Absolut tulburător.

Copyright