Totul este gata...
Articole

Scrisoare către Uriah Smith

Ellen G. White - Battle Creek, 8 martie 1890 (The EGW 1888 Materials, 599)

Articol

Stimate frate,

Deşi se pare că scrisoarea pe care ţi-am trimis-o nu a avut asupra ta efectul pe care aş fi dorit să îl aibă, nu te las, nu te voi lăsa să te îndepărtezi.

Ieri noapte, Domnul mi-a descoperit multe lucruri. Mi-a fost arătat în mod clar ce influenţă ai avut tu în legătură cu ceea ce s-a întâmplat la Minneapolis. Domnul mi-a descoperit aceasta zi de zi, de la acea întâlnire, şi de atunci am ştiut că tu ai fost amăgit şi i-ai amăgit şi pe alţii şi că în ziua judecăţii te vei confrunta nu numai cu urmările faptelor tale, dar şi cu rezultatul influenţei pe care ai avut-o asupra minţilor altora. Ai refuzat mărturiile pe care Domnul mi le-a dat pentru tine şi te-ai luptat să le faci fără efect la fel de mult ca şi Core, Datan şi Abiram. Aceasta ai făcut, şi aşa a fost consemnat împotriva ta în cărţile din cer.

Tu ai întărit mâinile şi minţile unor oameni ca Larson, Porter, Dan Jones, Eldrige, Morrison şi Nicola, şi a multor altora. Toţi te citează, iar vrăjmaşul neprihănirii priveşte mulţumit.

Am fost avertizată cu privire la aceste lucruri în 1882. Mi s-a arătat ce se va întâmpla dacă nu vei ieşi din situaţia dificilă în care te găseşti. I-ai mărturisit vreodată prof. Bell cu privire la poziţia şi lucrarea pe care le-ai făcut în acea perioadă? Ai lăsat ca acest păcat să meargă înainte la judecată pentru ca să poată fi şters când vor veni vremurile de înviorare şi când Tatăl îl va trimite pe Isus? (Fapte 3,19-20).

Ieri noapte mi s-au descoperit câteva lucruri. Poziţia ta ar fi putut fi cu mult mai bună astăzi dacă ai fi crezut cuvintele pe care Dumnezeu mi le-a dat pentru tine la Minneapolis şi ai fi putut face mult pentru a opri valul de necredinţă care s-a revărsat atât de repede la acea întâlnire! Ţi-am prezentat lucrurile pe care Domnul mi le-a descoperit în timp ce eram în Elveţia, cât şi în 1882.

Ai întărit mâinile făcătorilor de rele. Gândeşte-te cât de mulţi s-au unit cu Core, Datan şi Abiram. Două sute cincizeci de fruntaşi, oameni cu renume din seminţiile lui Israel. Ei au avut o poziţie la fel de hotărâtă ca şi a ta. Ei au lucrat la fel cum ai lucrat şi tu. Oamenii au crezut în Core, Datan şi Abiram pentru că aceştia le-au prezentat lucrurile într-o lumină falsă. Ei credeau în mod sincer că aceşti oameni aveau dreptate. Ei au auzit atâtea relatări false şi că Moise şi Aaron erau atât de greşiţi, dar în final s-a dovedit cine avea dreptate şi cine nu. Core, Datan şi Abiram au făcut aceeaşi lucrare pe care ai făcut-o şi tu.

Mi s-a dat o mărturie clară pe care s-o transmit fraţilor Rogers, Larson, Dan Jones, dar aceasta nu a făcut decât să întărească ideile preconcepute care ţi-au încurcat şi tulburat mintea fiindcă ei toţi sunt combatanţi abili, în special Larson şi Porter. Larson este un luptător experimentat. Pregătirea lui, modelată după caracterul lui, trebuie îndepărtată şi locul acesteia să-l ocupe chipul lui Hristos, altfel sufletul lui va fi pierdut.

Poziţia ta a întărit elementele care existau la această întâlnire şi m-au obligat să transmit o mărturie, la care aş fi renunţat cu bucurie, dar nu am dreptul să tac. Unii ca Larson, Porter, Dan Jones şi alţii care nu mă cunosc şi nu sunt deprinşi cu lucrarea mea, vor fi mai puţin vinovaţi decât tine, care ai cunoscut-o încă din tinereţe şi ca urmare vei purta povara responsabilităţii. Nu ai ţinut cont de lumina pe care Dumnezeu mi-a oferit-o. Aceasta este atitudinea ta, şi direcţia pe care ai urmat-o face fără efect acea mărturie şi influenţă care ar fi trebuit să fie susţinută şi întărită de tine, de glasul tău, de pana şi de legăturile tale cu ei. Dar tu nu ai făcut aşa şi va trebui să suporţi consecinţele.

Am mărturii pe care le-am transmis la diferite persoane şi pe care le transmit încă, cu toate că tendinţa ta este să spui că mărturiile nu sunt demne de încredere şi influenţezi persoane ca Larson care, ca şi Morrison, a studiat cărţi lumeşti ca să înveţe cum să ducă o luptă de argumente. Mi-a fost arătat că influenţa ta va avea efect, necredinţa lor va fi întărită şi, atunci când Dumnezeu îi va mustra, ei vor face ca şi tine, aruncându-mi în faţă ceva ce a spus sau a făcut cineva, sau scoţând în evidenţă lucruri neadevărate care, cred ei fără să aibă nici o bază, că se găsesc în activitatea mea şi de care se folosesc pentru a-şi motiva respingerea mărturiilor, pentru a se îndepărta de sub influenţa lui Dumnezeu. Şi, pentru a se justifica în acţiunile lor, te folosesc pe tine; vei vedea apoi cum cei a căror vedere spirituală a fost pervertită de influenţa ta, acceptă erorile lui Satana în schimbul adevărului pur şi sunt ademeniţi şi prinşi. Din mâinile cui va fi cerut sângele lor? Tu le-ai influenţat minţile împotriva mărturiilor venite din partea Duhului lui Dumnezeu. Le-ai îndrumat paşii pe o cale pe care nu Dumnezeu te condusese. Cel orb spiritual i-a condus pe aceia pe care i-ar fi putut conduce pe o cale a credinţei, a încrederii şi a păcii.

Îţi spun în numele Domnului Dumnezeului lui Israel că atât tu cât şi ei veţi cădea în groapă (Matei 15,14). Tu nu cunoşti efectul lucrării mâinilor tale, dar el îţi va fi descoperit clar într-o zi. Tu ai dovada lucrării pe care Dumnezeu mi-a încredinţat-o mie, dovadă pe care aceşti oameni nu o au. Nu pot să fiu de acord cu tine sau cu spiritul pe care l-a manifestat fratele Butler. Îţi spun că acesta nu este spiritul lui Dumnezeu, ci al altcuiva. Şi, dacă Dumnezeu a vorbit vreodată prin tine, te implor iarăşi să cazi pe Stâncă şi să fii zdrobit (Matei 21,44; Luca 20,18). Te afli în cel mai mare pericol; şi alţii, care cred că trebuie să vadă aşa cum vezi tu, să creadă aşa cum crezi tu, îşi pun în primejdie sufletele. Ei au lumină, dar nu o văd. Ei au dovezi, dar nu le recunosc.

Nu pot suporta gândul că tu vei sfârşi precum Core, Datan şi Abiram. Toţi cei care ţi se alătură şi care nu umblă în lumina lui Dumnezeu, ci în lumina focului lor (Isaia 50,11), vor rămânea în întuneric.

Simt cea mai profundă compasiune pentru tine. Aş accepta tortura şi mi-aş da şi viaţa dacă ar folosi la salvarea sufletului tău. Tu cunoşti experienţa altora care au umblat pe aceeaşi cale pe care ai plecat tu acum. Ai urmărit istoria celor care au dispreţuit sfaturile şi au făcut fără nici un efect mărturiile. De ce nu schimbi această situaţie înainte să fie prea târziu, cu adevărat prea târziu? Tu nu poţi transforma binele în rău sau adevărul în eroare, la fel cum nu poţi transforma nici eroarea în adevăr sau răul în bine.

Procedezi la fel cum au procedat şi alţii înaintea ta, ferecând poarta sufletului tău atât de bine încât, dacă ar trebui ca Dumnezeu să trimită lumină din cer, nici o rază nu ar putea pătrunde în sufletul tău, pentru că ai închis aşa de straşnic uşa inimii tale.

Pericolele ultimelor zile sunt asupra noastră, într-o perioadă în care trebuie să căutăm lumina, puterea, harul şi slava, într-o perioadă în care avem nevoie să fim într-o legătură cât mai strânsă cu cerul pentru ca raze de lumină să fie trimise de la tronul lui Dumnezeu, când îngerii cereşti îi conduc pe cei ce vor fi moştenitori ai mântuirii.

Avem nevoie mai mult ca oricând să sesizăm calea pe care mergem. Ei merg pe alături din cauza necredinţei, lipsindu-le discernământul spiritual pentru a recunoaşte pe solii lui Dumnezeu, iar noi, în mijlocul pericolelor care se înmulţesc în drumul nostru, când avem nevoie să depindem din ce în ce mai puţin de înţelepciunea şi sofistăria omenească şi să rămânem cât mai aproape de singura putere care poate fi pentru noi un refugiu, închidem uşa ca puterea lui Hristos să nu poată ajunge la noi, aşa cum au procedat şi evreii.

Vrei să fii unul dintre cei ce vor întări opoziţia? Într-un timp ca acesta, vrei să fii găsit alături de Core, Datan şi Abiram? Hristos întreabă: “Când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?” (Luca 18:8)
După ce, prin maniera acţiunilor tale, ai reuşit să tulburi minţile şi credinţa altora în Mărturii, ce ai câştigat? Dacă îţi vei redobândi credinţa, cum vei putea îndepărta impresiile de necredinţă pe care le-ai semănat în minţile altora?

Nu te mai strădui atât de mult să faci lucrarea pe care chiar Satana o face. Această lucrare a fost făcută la Minneapolis. Satana a triumfat. Aceeaşi lucrare este făcută acum şi aici.

Ieri noapte mi s-a arătat că dovezile în legătură cu legămintele erau clare şi convingătoare. Tu, fratele Dan Jones, fratele Porter şi alţii vă irosiţi în zadar capacitatea de investigare pentru a produce o poziţie contrară poziţiei pe care a prezentat-o fratele Waggoner în ceea ce priveşte legămintele. Când ai primit adevărata lumină care a strălucit, nu ar fi trebuit să imiţi comportamentul evreilor atunci când interpretau greşit şi răstălmăceau Scriptura. Ce îi făcea pe ei atât de zeloşi? De ce se agăţau ei de cuvintele lui Isus? De ce Îl urmăreau iscoditorii (Luca 20:20)? Pentru a vâna cuvintele pe care le-ar fi putut interpreta greşit şi răstălmăci într-un fel în care să însemne ceea ce minţile lor nesfinte ar fi vrut să însemne. În acest fel, ei au înşelat poporul. Ei creau poziţii false. Apoi foloseau aceste poziţii spre a întuneca şi amăgi minţile oamenilor.

Chestiunea cu privire la legăminte este limpede şi ar trebui să fie primită de orice minte sinceră, lipsită de prejudecăţi; Domnul mi-a dat discernământ în această privinţă. Tu ai întors spatele luminii clare pentru că te temeai că poziţia referitoare la legea din Galateni va fi acceptată. În legătură cu legea din Galateni, eu nu am şi nici nu am avut vreo povară din cauza ei; ştiu că fratele Smith, Porter, (Dan)Jones sau oricine altcineva, nu va fi niciodată pregătit să primească lumina, şi nici să apere sau să respingă poziţia lor, până când nu va fi transformat cu adevărat înaintea lui Dumnezeu.

După felul în care aţi tratat, cu toţii, lumina pe care Dumnezeu v-a dat-o, nu mai am încredere să contez pe cunoştinţele voastre sau pe interpretarea Scripturii pe care o daţi voi, şi nu voi mai crede că sunteţi sub controlul Duhului lui Dumnezeu, decât dacă veţi cădea pe Stâncă ca să fiţi zdrobiţi. Dacă întoarceţi spatele unei singure raze de lumină, temându-vă că va fi nevoie să acceptaţi anumite poziţii pe care nu doriţi să le acceptaţi, lumina aceea va deveni întuneric pentru voi; atâta timp cât veţi fi în eroare, voi veţi considera în mod sincer că aveţi adevărul.

Copyright