Totul este gata...
Video

Super-magistrala informațională

29 septembrie 2010; timp 10:52; format 1080p * audio

Când a creat lumea frumoasă a neprihănirii și libertății, Părintele nostru a pus la dispoziția vastei Sale familii universale un instrument extrem de performant, o conexiune de bandă foarte largă la marele Server divin.
Copyright