Totul este gata...
Video

Adventismul și Biserica Adventistă

24 mai 2013; timp 24:07; format 1080p * audio

Adventism înseamnă solia sanctuarului care a transformat o mână de mileriți dezamăgiți în Marea Mișcare Adventă. Dar mișcarea a devenit biserică și a abandonat misiunea celor trei îngeri. Avem respect pentru biserică, dar rămânem loiali adventismului și viziunii lui primordiale, Daniel 8:14 în slava lui crescândă.
Copyright