Totul este gata...
Video

Stele, îngeri, idoli

29 mai 2015; timp 33:57; format 1080p * audio

Solia Jones-Waggoner a fost o preluare și o actualizare a soliei Martorului Credincios pentru vremea noastră.
Copyright