Totul este gata...
Video

Comorile ascunse ale neprihănirii

29 ianuarie 2016; timp 30:30; format 1080p * audio

Despre 1888 Inspirația spune că a fost „mare lumină.” Poporul care pretinde că respectă această Inspirație, spune că nu au fost decât anumite „accente” asupra îndreptățirii prin credință, adică nimic nou sau de luat în seamă.
Copyright