Totul este gata...
Video

O comparație

Vineri, 25 august 2017; timp 8:31; format 1080p * audio

De ce oare îngerul bisericii Filadelfia primește numai laude din partea Martorului credincios și adevărat, iar îngerul bisericii Laodicea doar mustrări? O comparație între acești doi îngeri ne ajută să înțelegem cât de profundă și extinsă este „rana” fiicei poporului lui Dumnezeu, și cât de complexă trebuie să fie vindecarea ei.
Copyright