Totul este gata...
Video

De ce nu se încheie lucrarea?

Vineri, 3 noiembrie 2017; timp 9:00; format 1080p * audio

Lucrarea lui Dumnezeu nu se poate încheia fără ca solia neprihănirii lui Hristos să fie dusă până la marginile pământului. Dar ea nu va fi dusă prin predici, declarații, literatură sau internet, ci printr-o demonstrație concretă a ceea ce înseamnă omenescul unit cu divinul, într-un grup de oameni din orice neam, seminție și norod. Acesta este scopul soliei îngerului al treilea.
Copyright