Totul este gata...
Video

Oasele căpeteniilor

Vineri, 17 ianuarie 2017; timp 23:22; format 1080p * audio

Vine o vreme, spune Domnul prin Ieremia, când idolatria liderilor bisericii va fi expusă analizei publice, spre a se constata fără nicio urmă de îndoială că Baal a reușit în fiecare generație să se dea drept Hristos și să obțină astfel adorarea publică.
Copyright