Totul este gata...
Video

„Parabole de cel mai profund interes”

Vineri, 24 martie 2017; timp 9:30; format 1080p * audio

Așa cum Daniel 8:14 a fost motorul mișcării advente în 1844, parabolele despre Nuntă și cele zece fecioare ar trebui să fie subiectele centrale pentru un popor care speră să fie martorul lui Dumnezeu în ultima demonstrație a neprihănirii veșnice. Urmașii lui Uriah Smith, spre nenorocirea acestui popor, le-au degradat la simple scenete pentru copiii de la școala de sabat.
Copyright