Totul este gata...
Video

„Sfințit în voi sub ochii lor”

Vineri, 21 aprilie 2017; timp 7:01; format 1080p * audio

„Sfințit în voi sub ochii lor” (Eze 36:23) înseamnă realizarea tainei evlaviei, nunta, unirea dintre divin și uman, Hristos în voi, aducerea neprihănirii veșnice, curățirea sanctuarului, ziua ispășirii pentru cei vii, trâmbița a șaptea, sfârșitul tainei lui Dumnezeu. Nimic altceva nu va elibera omenire de sub jugul legii păcatului și a morții.
Copyright