Totul este gata...
Video

Sub ocrotirea Celui Preaînalt, la umbra Celui Atotputernic

Vineri, 20 aprilie 2018; timp 33:49; format 1080p * audio

Multe sunt bătăliile poporului lui Dumnezeu, în ultima fază a marii controverse. Una singură este în care porunca Domnului a fost: „Dar voi stați liniștiți;” „În lupta aceasta nu aveți de luptat, căci Domnul va lupta pentru voi,” și anume: Ștergerea păcatelor pentru cei vii, Ziua Ispășirii, eliberarea de legea păcatului și a morții, trecerea în lumea neprihănirii. Aici nu este nimic de făcut pentru cei ce stau la umbra Celui Atotputernic.
Copyright