Totul este gata...
Video

Lumină nouă

Marti, 26 iunie 2018; timp 1:17:43; format 1080p

Unei generații dispuse să pășească în slava de dincolo de perdea, Dumnezeu a promis să trimită Soarele Neprihănirii, cu vindecare sub aripile Lui. Domnul S-a angajat că lumina aceasta va veni la poporul Său. Ce facem cu ea este responsabilitatea fiecăruia dintre noi. O putem primi cu bucurie, sau o putem respinge. O putem trasmite altora sau o putem pune sub obroc. O putem aprecia și iubi, sau o putem denunța. Ne putem dedica viața pentru comunicarea ei, sau putem lupta cu disperare împotriva ei. Odată însă — și asta va fi foarte curând — ne vom confrunta cu teribila realitate care ne stă în față, și pe care astăzi o tratăm cu ușurătate și dispreț: „Solia îngerului al treilea nu va fi înţeleasă. Lumina care va lumina tot pământul cu slava ei va fi numită lumină falsă de cei care refuză să înainteze în slava ei crescândă” (RH 27 mai 1890).
Copyright