Totul este gata...
Video

Consecințele rebeliunii din 1888: Erezia Holy Flesh

Marti, 17 iulie 2018; timp 1:10:51; format 1080p

Ce a intenționat Dumnezeu în 1888 a fost clar și precis descris de Inspirație: „Cu adevărat solia îngerului al treilea,” „începutul luminii îngerului a cărui slavă va umple tot pământul,” „solia lui Dumnezeu pentru Biserica Laodicea,” „marea strigare a îngerului al treilea.” Când liderii proeminenți ai bisericii numesc toate acestea ca fiind „cea mai mare calamitate” care s-a abătut asupra bisericii, Duhul Sfânt a fost obligat să se retragă, iar noi putem foarte bine să observăm astăzi că opoziția față de lumina trimisă a adus adevăratele calamități care și astăzi țin rebeliunea lui Satana la putere pe acest pământ. Despre consecințele respingerii soliei în 1888 vom vorbi astăzi, deoarece nu dorim să repetăm drumul pe care au mers părinții noștri, și nici să ne lăsăm doborâți de viclenia cu care au fost ei aruncați de pe înalta platformă a sanctuarului în nimicurile spiritismului popular.
Copyright