Totul este gata...
Video

Luni, 12 martie 2018; timp 1:03:39; format 1080p * audio

1888 este cel mai grăitor exemplu despre reacția poporului lui Dumnezeu atunci când este confruntat cu neprihănirea lui Hristos. Acum 2000 de ani a fost la fel. Neprihănirea pură a produs revoltă până la violență maximă. Astăzi este la fel. De dragul neprihănirii prin credință răstignim neprihănirea lui Hristos.
Copyright