Totul este gata...
Video

Brinsmead și Ford

Marti, 11 septembrie 2018; timp 1:06:48; format 1080p

Ca și pe vremea lui Ieroboam, Domnul a ridicat un mesager spre a avertiza că poporul este condus de împăratul lor spre o închinare falsă, iar consecințele vor fi devastatoare. Altarul la care începuse biserica să tămâieze în anii 50 era un altar fals, iar ei trebuiau să știe acest lucru. Aceasta a fost misiunea lui Brinsmead, și el și-a făcut datoria să avertizeze. Tragedia acestui episod este că și el s-a lăsat păcălit de un profet mai bătrân să intre în casa noastră denominațională, să mănânce și să bea apa reformaționistă a protestantismului apostaziat care începuse deja să se predea în seminariile adventiste. Astfel a fost doborât campionul neprihănirii lui Hristos, și mâncat de leu în cel mai pur sens scripturistic. Istoria a fost scrisă pentru mesagerii de azi. Prevenit înseamnă pregătit.
Copyright