Totul este gata...
Video

Sanctuarul:locul întâlnirii

Luni, 12 noiembrie 2018; timp 1:13:53; format 1080p

Unde locuiește Dumnezeu? Care este casa Lui? Este legitim scopul Său etern, temelia creațiunii? Această dezbatere a declanșat marea controversă și tot ea o va încheia. Din acest motiv temelia și stâlpul central al credinței advente este Sanctuarul, locul locuinței lui Dumnezeu. Adventiști, prin urmare, nu sunt decât cei care înțeleg, apreciază și acceptă cu toată inima realizarea scopului etern al lui Dumnezeu în ei, cu ei și în vasta împărăție a neprihănirii. Aceasta este solia îngerului al treilea, care trebuie proclamată cu voce tare și însoțită de revărsarea Duhului Sfânt în măsură bogată.
Copyright