Totul este gata...
Video

1888: Centrul și esența soliei

Luni, 19 martie 2018; timp 1:05:28; format 1080p

Temelia și stâlpul central al credinței advente este Daniel 8:14, iar solia îngerului al treilea arată calea în Sfânta Sfintelor, cheamă poporul la sărbătoarea finală a zilei ispășirii, Nunta Mielului. Ferice de cei ce nu vor batjocori din nou invitația cerului.
Copyright