Totul este gata...
Video

Noul legământ

Luni, 10 decembrie 2018; timp 1:15:12; format 1080p

Legământul nou despre care vorbește Domnul lui Ieremia nu este nimic altceva decât legământul cel veșnic pe care Dumnezeu l-a încheiat cu toate ființele inteligente din univers chiar de la începutul creației. El este temelia, fundamentul guvernării divine, singura cale prin care curge viața veșnică de la Creator spre vasta creație a lui Dumnezeu. Rebeliunea lui Satana a rupt acest legământ, iar noua familie umană s-a alăturat acestei rebeliuni prin amăgire. În Hristos legământul cel veșnic a fost din nou inaugurat pentru familia omenească, iar făgăduința aceasta a scrierii legii în minte și inimă încă aștaptă o generație care să o primească cu bucurie. Atunci va veni sfârșitul marii controverse.

...***...

Colecția - Dorin Lătăeanu

Copyright