Totul este gata...
Video

„Sfințit în voi sub ochii lor”

Miercuri, 25 aprilie 2018; timp 58:12; format 1080p

Ca să înțelegem corect implicațiile chemării „Totul este gata, poftiți la Nuntă,” Dumnezeu ne-a oferit detalii precise, cu milenii înainte ca acestei chemări să i se răspundă de o generație în viață. Ne-a asigurat încă de pe vemea lui Ezechiel că trebuie să vină clipa când neamurile să înțeleagă diferența dintre Hristos și Baal. Ca să se întâmple acest lucru, El ne-a asigurat că va fi sfințit în noi sub ochii oamenilor, și astfel se va pune punct pângăririi Numelui Său printre neamuri. Vom face aici o sumară descriere a pașilor pe care Dumnezeu îi va face spre a realiza acest măreț eveniment, cel mai măreț al tuturor timpurilor.
Copyright