Totul este gata...
Video

„Deodată va intra”

Marti, 8 mai 2018; timp 1:10:41; format 1080p

Așezat la frontiera dintre vechiul și noul legământ, cu o mână întinsă către divorțul din Eden și cu alta către Nunta din Apocalipsa, Mesagerul Domnului pune clar temeliile scopului etern al lui Dumnezeu: Omenescul și divinul trebuie să se unească în Fiii lui Levi, ca să poată deveni aur curat din Ofir. Noua familie a celui de-al doilea Adam, fiii lunii a șaptea, copiii legământului, vor pune capăt o dată pentru totdeauna pângăririi Numelui lui Dumnezeu. Și neamurile vor cunoaște diferența dintre Hristos și Baal, aducând marea controversă la finalul ei glorios: Dumnezeul nostru a început să împărățească!
Copyright