Totul este gata...
Video

Legea din Galateni și solia 1888

Vineri, 16 noiembrie 2018; timp 53:01; format 1080p * audio

Când Legea este văzută ca un pedagog care ne conduce la Hristos, pasul imediat următor este să descoperim că Legea este o transcriere a caracterului lui Dumnezeu. Și deoarece ea trebuie neapărat scrisă în mintea și inima noastră, este foarte corect să spunem că ea este sistemul de operare divin, singura cale prin care putem avea viață eternă. La Minneapolis exact asta am făcut, ne-am împotrivit instalării Legii în inimile oamenilor, ținând cu disperare la vechiul sistem de operare, „omul cel vechi,” „legea păcatului și a morții.” Solia 1888 cheamă la marele update de firmware, la scrierea adevăratei Legi în inimă și minte, pe care Scriptura o numește Marea Zi a Ispășirii pentru cei vii.

...***...

Colecția 2018

Copyright