Totul este gata...
Video

În Hristos

Vineri, 6 iulie 2018; timp 31:29; format 1080p * audio

Apostolii lui Hristos erau familiarizați cu expresia „În Hristos,” iar Pavel o folosește destul de mult ca să ne întrebăm ce însemna pentru el atunci, și ce ar trebui să însemne azi pentru noi. Poate astfel vom înțelege mai bine „taina evlaviei,” și de ce trâmbița a șaptea nu a putut răsuna până acum, anunțând sfârșitul tainei lui Dumnezeu.
Copyright