Totul este gata...
Video

Maria Magdalena și părtășia de natură divină

Vineri, 6 aprilie 2018; timp 53:15; format 1080p * audio

Când Isus a spus: „Nici Eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești,” asta însemna „iertate îți sunt păcatele,” nicidecum „șterse îți sunt păcatele,” așa cum cred unii. Ștergerea a început în 1844 pentru toți cei morți înainte de această dată. Asta dacă nu credem cumva că Maria a plecat la cer fără să moară, precum Ilie.
Copyright