Totul este gata...
Video

Cel mai periculos grup

Vineri, 28 decembrie 2018; timp 1:11:01; format 1080p * audio

Omenirea înfrățită cu Ierarhia visează la mileniul de aur, viitorul strălucit al rasei umane promis în Eden: „Veți fi ca Dumnezeu.” Solia neprihănirii lui Hristos, cu adevărat solia îngerului al treilea, este cel mai mare pericol pentru elanul și speranțele omenirii de a perpetua Pomul Cunoștinței pe această planetă. Este cel mai mare pericol deoarece ea aduce în discuție temele principale ale marii controverse, motivele reale pentru care heruvimul acoperitor s-a ridicat împotriva guvernării divine. Când acestea vor fi expuse în adevărata lor lumină și susținute de un popor cu care Dumnezeu a încheiat legământul cel veșnic, pământul va fi luminat de slava lui Dumnezeu. În loc de a fi cel mai mare pericol pentru omenire, solia aceasta va fi văzută ca singura șansă reală pentru salvarea omenirii.

...***...

Colecția 2018

Copyright