Totul este gata...
Video

Sara și Agar

Vineri, 31 august 2018; timp 19:12; format 1080p * audio

Apocalipsa vorbește despre o generație de oameni cu o experiență complet nouă, „fără pată, zbârcitură sau ceva de felul acesta.” Ei vor fi rezultatul legământului cel veșnic, așa cum a fost Isaac, așa cum a fost Hristos, și nicidecum așa cum a fost Ismael. Într-o singură zi o vale de oase uscate se vor face o națiune, un neam sfânt, o preoție aleasă, terebinți ai neprihănirii.
Copyright