Totul este gata...
Video

Solia 1888 și Sanctuarul

Vineri, 14 septembrie 2018; timp 26:15; format 1080p * audio

Obiectivul principal al soliei 1888 este Sanctuarul, iar declarațiile inspirate nu au fost puține sau neclare. Iar scopul întregului serviciu de la Sanctuar era Ziua Ispășirii. Scopul Zilei Ispășirii era îndepărtarea nelegiuirii din tabăra lui Israel. Aceasta este esența lui Daniel 8:14, temelia și stâlpul credinței advente.
Copyright