Totul este gata...
Video

Caruselul nelegiuirii

Vineri, 9 august 2019; timp 47:09; format 1080p * audio

Bătălia între neprihănire și nelegiuire — pe care noi o numim marea controversă — nu s-a încheiat, iar motivele nu sunt deloc învăluite în mister. Unii privesc această ciudățenie și trag concluzia că guvernarea lui Satana trebuie să fie extrem de puternică, și astfel Dumnezeu nu a reușit să-i înfrângă și să-i alunge de pe pământ pe îngerii rebeli. Alții cred că există un ceas ceresc setat pe o anumită dată, și că acea dată nu a sosit — asta în ciuda faptului că ni s-a spus cât se putea de clar că după 1844 „nu mai este timp.” Noi credem că singurul motiv pentru această lungă întârziere este caruselul nelegiuirii, pe care Ieremia îl descrie cu mare precizie. Acest carusel a împiedicat fiecare generație a poporului lui Dumnezeu să răspundă invitației de a veni la Nunta Mielului. Mai devreme sau mai târziu, o generație trebuie să rescrie Ieremia 5. Așa: „Teologii prorocesc nimicuri, pastorii stăpânesc cu ajutorul lor, dar poporului nu-i mai plac aceste lucruri.” Vom fi noi acea generație?

...***...

Colecția 2019

Copyright