Totul este gata...
Video

Familia umano-divină și începătorul ei, Fiul Omului

Vineri, 15 noiembrie 2019; timp 24:23; format 1080p * audio

Noi toți recunoaștem că Fiul Omului este centrul credinței creștine, dar câți recunosc faptul că acest Fiu al Omului este începătorul unei noi familii umane care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină? Și cine sunt astăzi cei mai mari împotrivitori ai apariției acestei noi familii umane? Chiar prietenii Împăratului, oamenii cu nume din adunarea poporului, cei care au refuzat invitația la Nuntă și bat pe servitorii care le-au adus-o.

...***...

Colecția 2019

Copyright