Totul este gata...
Video

Solia 1888 nu este îndreptățirea prin credință

Vineri, 3 mai 2019; timp 1:47:09; format 1080p * audio

Ca să evite dureroasa realitate că nu au neprihănirea lui Hristos, teologii și istoricii bisericii au spus că solia 1888 a fost o simplă accentuare a neprihănirii prin credință, pe care o aveau deja. Spre a nu-și recunoaște goliciunea și orbirea, au spus că solia nu este pentru îngerul bisericii Laodicea, ci pentru membrii de rând, care erau prea încurcați în mântuirea prin fapte. Ca să nu fie sub obligația de a o predica, se luptă furibund să demonstreze că nu este solia îngerului al treilea. Dacă ar recunoaște că este „cu adevărat solia îngerului al treilea,” ar trebui să accepte că ea arată calea în sfânta sfintelor. Și iată cum s-ar duce de râpă întreaga teologie adventistă prezentă.

...***...

Colecția 2019

Copyright