Totul este gata...
Video

Pângărit

Vineri, 30 august 2019; timp 25:19; format 1080p * audio

Capitolul 36 din Ezechiel descrie cu precizie stricăciunea invizibilă a poporului și incredibila operațiune de restaurare a omenirii făgăduită de Dumnezeu. Ei nu puteau înțelege că toată lucrarea și predicarea lor pângărea numele Domnului în mijlocul neamurilor, tot așa cum generația prezentă nu poate înțelege și accepta că soluția oferită acolo este singura șansă a omenirii: O inimă nouă, un Duh nou, păzirea poruncilor. Oferta făcută acolo încă așteaptă împlinirea ei, și depinde exclusiv de încrederea poporului de a accepta lucrarea lui Hristos de dincolo de perdea.

...***...

Colecția 2019

Copyright