Totul este gata...
Video

1888 Reexaminat

Vineri, ianuarie 2019; timp 1:43:00; format 1080p * audio

Domnul a avut grijă să trimită poporului Său „în fiecare dimineață” pe robii Săi proroci, spre a trezi simțurile adormite ale iubiților Lui prieteni. În fiecare generație au fost mesageri cu o ofertă de har abundent. „Dar ei n-au ascultat.” Așa a fost la începutul anilor 50, când Domnul a ridicat pe frații Wieland și Short să atragă atenția fraților de la Conferința Generală că Baal s-a strecurat în teologia adventistă iar vorbitorii noștri de frunte sunt niște actori spiritualiști care propovăduiesc un Hristos fals. Astăzi putem ușor observa că vocea lor tună cu aceeași autoritate la urechile bisericii, și că avertizarea lor a fost conformă cu realitatea. Puteți citi scrisoarea lor de protest aici: http://www.gsm1888.ro/articol.php?articol=2009/protestul.html

...***...

Colecția 2019

Copyright