Totul este gata...
Video

Într-o singură zi

Vineri, 22 februarie 2019; timp 45:32; format 1080p * audio

Acum, la sfârșit de istorie, privim în urmă și înțelegem cum marea controversă a fost perpetuată doar de necredința poporului lui Dumnezeu în făgăduința Sa de nou legământ. Niciodată acest popor nu a acceptat adevărul că scrierea legii în inimă și minte, aceea oferită în Ieremia 31, se va face „deodată,” „într-o singură zi.” Totdeauna au crezut că se face treptat, pe parcursul întregii vieți. Dar viețile se duceau una după alta fără să vedem pe cineva vindecat de maladia păcatului. Nici după 2000 de ani biserica nu înțelege și nu acceptă că Hristos este prototipul omenirii, și că fără să fim modelați în asemănare cu El, nu există nicio șansă să vedem împlinirea legământului cel veșnic cu familia omenească.

...***...

Colecția 2019

Copyright