Totul este gata...
Video

Destinul înalt al Mișcării Advente

Vineri, 14 ianuarie 2020; timp 40:18; format 1080p * audio

În 1844 erau deja prea multe biserici, secte și culte creștine; nu mai era nevoie de încă una în plus care să vândă mântuire via mormânt. Poporul acelei vremi a primit lumină despre sanctuar spre a deveni o altă omenire, unită cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Nicidecum spre a deveni o altă biserică. Ei s-au mulțumit să fie o altă biserică. Așa au devenit Biserica Laodicea. Scopul etern al lui Dumnezeu nu s-a schimbat, iar destinul așezat la picioarele acestui popor încă își așteaptă împlinirea.

...***...

Colecția 2020

Copyright