Totul este gata...
Video

Geneza 3: Alte haine

Vineri, 3 iulie 2020; timp 41:10; format 1080p * audio

În Eden nu a avut loc o simplă eroare de comportament, o călcare a unei porunci. Acolo omenirea a renunțat la haina de lumină de dragul evoluției, de dragul emancipării progresive. Noua familie a trecut de partea rebeliunii care propunea un alt gen de existență, o guvernare alternativă la scopul etern al lui Dumnezeu. Până în ziua de azi continuă amăgirea aceasta că există viață veșmică fără sistemul de operare divin, iar teologia creștină susține și predică această utopie incredibilă.

...***...

Colecția 2020

Copyright