Totul este gata...
Video

Omenirea 2.0 - Saltul de la nelegiuire la neprihnire

Vineri, 6 noiembrie 2020; timp 44:05; format 1080p * audio

Marea controversă dintre Hristos și Satana nu se poate încheia până când nu se face demonstrația profetizată în Ezechiel 36:23, adică apariția pe pământ a noii rase umane: oameni uniți cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Aceasta este omenirea așa cum a proiectat-o Dumnezeu, și care va moșteni pământul.

...***...

Colecția 2020

Copyright