Totul este gata...
Video

Fiul omului și familia Lui divino-umană (prima parte)

Vineri, 27 decembrie 2019; timp 58:16; format 1080p * audio

În aceste puține cuvinte se găsește toată lumina necesară încheierii controversei dintre Hristos și Satana: „Fiul Omului este deplin calificat să fie începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină” (ST 8 martie 1899). Această declarație este diadema miresei lui Hristos și platforma pe care se ridică astăzi o nouă omenire. Biserica L-a descalificat pe Hristos ca începător al unei omeniri părtașă de natură divină, și acesta este principalul motiv pentru pandemia de laodiceanism care ține biserica blocată la infirmerie. ... Link-ul despre ce se întâmplă când intrăm în dezbateri despre natura și personalitatea lui Dumnezeu: http://www.gsm1888.ro/articol.php?articol=2008/urantia.html

...***...

Colecția 2019

Copyright