Totul este gata...
Video

Fiul omului și familia Lui divino-umană (partea a treia)

Vineri, 10 ianuarie 2020; timp 32:14; format 1080p * audio

În aceste puține cuvinte se găsește toată lumina necesară încheierii controversei dintre Hristos și Satana: „Fiul Omului este deplin calificat să fie începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină” (ST 8 martie 1899). Această declarație este diadema miresei lui Hristos și platforma pe care se ridică astăzi o nouă omenire. Biserica L-a descalificat pe Hristos ca începător al unei omeniri părtașă de natură divină, și acesta este principalul motiv pentru pandemia de laodiceanism care ține biserica blocată la infirmerie. Se ridică astăzi, chiar sub ochii noștri, noua omenire generată de Fiul Omului, și prin ei Dumnezeu va demonstra universului întreg că acest Fiu al Omului este deplin calificat să fie începătorul unei astfel de omeniri unite cu divinitatea. Caracterul lui Hristos va fi reprodus în ei desăvârșit exact așa cum a fost demonstrat în Fiul Omului, adică prin fuziunea dintre divin și uman. Așa se va realiza profeția din Exechiel 36, 23. Omenirea va înțelege clar diferența dintre Hristos și Baal, iar pământul va fi luminat de slava lui Dumnezeu.

...***...

Colecția 2020

Copyright