Totul este gata...
Video

Fără păcat?

Vineri, 21 februarie 2020; timp 1:18:07; format 1080p * audio

Ni s-a spus la timpul potrivit că în mijlocul nostru o să apară „o putere făcătoare de minuni,” și că prima ei manifestare va fi prin oameni care declară că ei nu mai păcătuiesc deoarece puterea lui Dumnezeu s-a pogorât peste ei. Și asta înainte să aibă loc Ploaia Târzie în poporul lui Dumnezeu. Aceasta se întâmplă atunci când batjocorim lumina care spunea că solia îngerului al treilea arată calea în Sfânta Sfintelor, și o mutăm în Sfânta. Începem să ne evaluăm sfințenia pe baza simțămintelor, specialitatea lui Baal. Poporul care va fi făcut o nouă rasă umană prin părtășie de natură divină nu va declara că este fără păcat nici chiar după Marea Zi a Ispășirii. Ei vor avea un permanent și profund respect față de realitatea solemnă că „despărțiți de Mine nu puteți face nimic,” și niciodată nu se vor împăuna cu sfințenia lor înaintea oamenilor.

...***...

Colecția 2020

Copyright