Totul este gata...
Video

Pagini uitate - Episodul 3

Vineri, 13 martie 2020; timp 35:59; format 1080p * audio

„Acesta este un popor prădat și jefuit,” lăsat fără hartă și busolă în cea mai devastatoare criză a tuturor secolelor. Toate elementele de adevăr care trebuiau să facă din el noua rasă umană după modelul Hristos au fost premeditat uitate, cenzurate, exilate. Acest popor nu trebuia să știe că destinul glorios așezat la picioarele lui era acela de a fi o locuință a lui Dumnezeu prin Duhul, Mireasa prin care pământul întreg să poată fi luminat de slava lui Dumnezeu. Așa se face că a rămas ca o covercă într-un câmp de castraveți, tânguindu-se și frângându-și mâinile că „vara a venit, secerișul a trecut, și noi tot nu suntem mântuiți.”

...***...

Colecția 2020

Copyright