Totul este gata...
Video

Podcast 27: Somn laodicean

Luni, 3 august 2020; timp 48:15; format 1080p * audio

Acest popor s-a născut și s-a dezvoltat exclusiv din dispoziția de a primi lumină nouă. Părinții fondatori, descoperind profeția din Daniel 8:14, au constatat că nimic din tot ce crezuseră ei nu mai este valabil, de la ziua de închinare la obiceiuri practice, de fiecare zi. Ca și ucenicii, descopereau „ideii noi și ciudate la aproape toate subiectele teologice.” Acceptarea lor a creat mișcarea adventă. Exact la fel este acum, când sub razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii se naște Mireasa lui Hristos, un popor care învață o cântare nouă.

...***...

Podcast 2020

Copyright