Totul este gata...
Video

Podcast 28: Gabriela Lupu

Luni, 10 august 2020; timp 49:14; format 1080p * audio

Sub razele Soarelui Neprihănirii se găsește acea tămăduire pe care o așteaptă poporul care speră și dorește să devină noua omenire unită cu divinitatea. Nu bucurăm să vedem cum, unul după altul, copiii lui Dumnezeu din generația noastră părăsesc religia lui Baal și Îl urmează pe Miel dincolo de perdea, acolo unde omenescul și divinul se unesc.

...***...

Podcast 2020

Copyright