Totul este gata...
Video

Podcast 36: Despre „Acela”

Luni, 19 octombrie 2020; timp 1:11:49; format 1080p * audio

Ucenicii secolului întâi L-au descoperit pe Acela despre care scriseseră Moise și profeții. Ucenicii acestui secol Îl descoperă pe Acela despre care a scris Ellen White că este „începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină.”

...***...

Podcast 2020

Copyright