Totul este gata...
Video

Podcast 46: Modele pentru ultima generație - Trâmbițe

Luni, 28 decembrie 2020; timp 1:03:00; format 1080p * audio

Valoarea scrierilor inspirate stă în faptul că ele asigură informațiile necesare pentru acel neam de oameni care vor răspunde intenției lui Dumnezeu exprimată în Ezechiel 36:23. În ele găsim modele, tipare, pentru o generație dispusă și capabilă să aducă marea controversă la finalul ei glorios: „Taina lui Dumnezeu a luat sfârșit.” În acest prim episod modelul este Ghedeon și bătălia câștigată cu trâmbițe, făclii, ulcioare.

...***...

Podcast 2020

Copyright