Totul este gata...
Video

Vremuri și soroace

Vineri, 18 septembrie 2020; timp 17:32; format 1080p * audio

Înțelegerea datelor și perioadelor profetice au avut rolul lor în trecut, deși cel mai adesa doar să confirme credincioșilor că o Minte se află în spatele evenimentelor. Ca o confirmare că prezenta lor credință are o temelie inspirată. În formarea Miresei lui Hristos, ele nu vor juca niciun rol, deoarece în maturizarea dragostei pentru neprihănire nu trebuie să existe niciun factor constrângător.

...***...

Colecția 2020

Copyright